ترخیص کالا

مراحل قبل از اظهار برای ترخیص کالا در گمرک

ترخیص کالا

قبل از اظهار کالا توسط ترخیص کار باید شرکت حمل و نقل بین المللی اظهار نامه هایی برای وکیل صاحب کالا (ترخیص کار) و گمرک مربوطه آماده سازد که در آن فهرست کل بار و راه نامه تنظیم شده باشد .

در اظهار نامه هیچگونه قلم خوردگی واصلاحییه ای جایز نمی باشد و باید به زبان فارسی نوشته شد باشد.
در صورت خال بودن کانتینر وارده به گمرک اظهار نامه خالی بودن را به گمرک تسلیم می نماییم.
شرکت حمل و نقل بینالمللی مسئولیت خود را در زمان تحویل اظهار نامه و روییت دادن پلمپ کانتینر به ترخیص کار به اتمام می رساند و بعد از آن وکیل قانونی صاحب کالا به ادامه امور گمرکی و ترخیص کالا می پردازد.
در صورتی که صاحب کالا در خواست تخلیه بار را به اماکن گمرک داده باشد باید هماهنگی های لازم را با گمرک انجام دهد.
شایان ذکر است این قوانین مربوط به مناطق ویژه اقتصادی نمی باشد.
شرکت حمل ونقل چنانچه در مانیفست کالا بخواهد تغییراتی اعمال کند باید قبل از تخلیه بار به گمرک تسلیم نماید تا اگر تغییرات در رابطه با نوع وتعداد کالا نباشد گمرک ترخیصیه را صادر نماید.
تمام مسئولیت های کالا تا قبل از تحویل بار به ترخیص کننده صاحب کالا به عهده نماینده شرکت حمل ونقل می باشد.

مفهوم تحویل موقت و تحویل دائم در ترخیص کالا


فرق تحویل موقت و دائم در قراردادهای خرید و ترخیص کالااز مفهوم ضمانت ایجاد می شود. بسیاری از فروشندگان داخلی معمولا جنس خود را در مدت زمان 1سال گارانتی می کنند. اگر برای دستگاه در این مدت زمان مشکلی ایجاد شود متعهد هستند که نقص ان رابرطرف کنند. مبلغ قراردادهای خرید معمولا طی سه مرحله پرداخت می شود. در مرحله اول فروشنده اقدام به خرید و واردکردن جنس به کشور می کند ( پیش خرید  مثلا 30 % از حواله ارز). مرحله دوم مرحله پس از تحویل جنس است که شامل 60% حواله ارز  می شود.در این مرحله بعد از تحویل و صحت جنس مبلغ باقی مانده که تقریبا 10% است پرداخت می شود. البته این درصدها در هرقرارداد متفاوت است در این مرحله با اینکه دستگاه کامل تحویل می گردد مرحله "تحویل موقت" نام دارد.
به علت حواله ارزدر مرحله اول توسط خریدار ضمانتی معادل 120% دریافت می کند که پس از اینکه جنس تحویل داده شود
 ان ضمانت نامه را باید به فروشنده تحویل دهد. اما زمانی که کالا یک سال گارانتی داشته باشد ضمانت نامه دیگری یا مقداری از
مبلغ قرارداد در نزد خریدار باقی می ماند تا مدت زمان گارانتی به اتمام برسد  که پس از تمام شدن مدت زمان گارانتی اصطلاحا در زبان ترخیص کالا به ان تحویل دائم گویند.
Guaranteeبرای صحت کیفیت جنس تولید کننده تضمینی به خریدار می دهد در مدتی معین که در اصطلاح به ان گارانتی
گویند.  دستگاهی که از سوی تولید کننده تعریف شده اگر با رعایت کردن دستور کار با مشکلی مواجه شود تولید کننده این
محصول این اطمینان را می دهد که بدون دریافت هزینه ان را تعمیر و تعویض می کند.
 در ترخیص کالا و واردات کالا از نظر تلفظ شباهت با کلمه گارانتی دارد. ولی تفاوت زیادی با کلمه گارانتی دارد . که تفاوتشWarranty  اصطلاح وارانتیبه این صورت است که تولید کننده تضمین می کند در صورتی که قطعات این محصول بعد از اتمام مدت زمان گارانتی به هر دلیلی ایرادی پیدا کرد بعد از دریافت مبلغ ان را در اختیار خریدار بگذارد. یا به عبارت دیگر این قطعات محصول تا ان مدت زمانی که قید شده موجود است که در بیشتر مواقع این مدت زمان بیشتر از زمان گارانتی است.
 لغتی است که در اثر ایجاد خسارت یا ایرادی به کالا خریدار می تواند طبق این لغت (شرط) که در قرارداد ثبت  Guarrantee
شده است از فروشنده تقاضا نماید که کالا را رفع عیب نماید . اگر کالایی دارای ایراد و مشکل اساسی باشد خریدار می تواند  
قرارداد را فسخ نماید پس در این اصطلاح خریدار دو نوع حق را شامل می شود: حق رفع عیب و حق فسخ قرارداد ولی در وارانتی
 خریدار فقط حق این را دارد که درخواست کند از فروشنده کالا را رفع عیب نماید .


تعریف حمل و نقل  بین المللی کالا .

جا به جایی و حمل و نقل کالا از نقطه ای در کشور به نقطه دیگری واقع در همان کشور با رعایت کردن قوانین و مقرراتی که
حاکم بر ان است  را حمل و نقل بین المللی گویند.  


شرکت حمل و نقل بین المللی در واردات کالا

یک شخصیت حقوقی که برای انجام عملیات حمل و نقل بین المللی شامل فعالیت های فورواردر و حمل و نقل : و تواما تشکیل
 خواهد شد .                               

فعالیت فورواردر
عمل هماهنگی و ترتیب ترخیص کالا با استفاده از روش های مختلف زمینی. هوایی. دریایی. یا ترکیبی از این سه روش و پذیرفتن
 مسئولیت به موجب بارنامه ی صادره و قراردادهای منعقد شده.  

فعالیت حمل و نقل  ( یا کریری )
شرکت جا به جاکننده کالا در صادرات یا واردات کالا از کشوری به کشور دیگر با استفاده از یک روش حمل و بر طبق قرارداد حمل.

 

 

شرایط اظهار کالا و ترخیص کالا

 

کالای وارداتی به کشور می تواند در اولین گمرک مجاز کشور ترخیص کالا شود.گمرک ایران لیست تمامی این گمرک های مجاز را برای صاحبان کالا یا نمایندگان رسمی آنها ( ترخیص کار) معرفی می کند.

گمرک می تواند نحوه مراحل اطهار و ترخیص کالا را در صورت لزوم تغییر دهد که این تغییرات شامل نحوه تنظیم اظهار نامه کالا و روند ترخیص کالا می شود که این قوانین را صاحب کالا یا نماینده قانونی وی ( ترخیص کار) اجرا می کنند.

گاهی ممکن است وارد کننده کالا یا ترخیص کار وی تعرفه گمرکی جهت ترخیص کالا را ندانند در این شرایط می توانند با پرداخت هزینه تعیین  تعرفه توسط کارشناسان گمرک نطر رسمی گمرک را در باره هزینه های گمرکی و زمان بندی ارسال آن و نحوه سفرش و دریافت پروفرم و حواله ارز آن با در یافت نظر کمسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی آن را رسمی کنند این امر جهت تسریع در امر ترخیص کالا کمک ویژه می کند.

این امر برای گشایش اعتبار از یکبار تا یک سال نیز بعد از گرفتن نظر کمسیون میسر می کند.

دندانپزشک اطفال دندانپزشک کودکان

طراحی سایت و سئو توسط نونگار