ترخیص کالا

تکمیل برگه ثبت سفارش

ترخیص کالا

هنگام ترخیص کالا، ابتدا بایستی مشخصات تقاضا کننده از روی کارت بازرگانی، وارد برگه شده(شماره کارت عضویت وزارت بازرگانی)و سپس مشخصات فروشنده را روی پروفرما ثبت مینماییم.
اگر شرایط خرید Fob باشد، نیاز به یادداشت شرایط قرار داد نیست در غیر این صورت در شرایط خرید باید آن قسمت را تکمیل نمایند.
از روی پروفرما و تعرفه کالا مشخصات کالا را وارد می نمایند.
اگر کالای وارداتی نیاز به اخذ مجوزهای خواص باشد باید بعد از اخذ آن (از نهاد مربوط )، ضمیمه ی برگه ثبت سفارش شود تا در ترخیص کالا مشکلی بوجود نیاید.
اگر نهاد یا سازمانی در رابطه با کالا نظر به تخصیص ارز داشته باشد توسط آن سازمان باید قسمت تخصیص تکمیل شود تا از این امکان شخص وارد کننده بهره مند گردد.
در نهایت برگه ثبت سفارش توسط تقاضا کننده مهر و امضا می گردد.

 ترخیص کالا

تجارت کالای بهداشتییکی از تجارت های پر سود اما با روند اداری طولانی واردات کالا بهداشتی می باشد که سوای طی کردن مراحل اداری ثبت سفارش و ترخیص کالا ، باید مجوز های خاص خود را از وزارت بهداشت دریافت کنند در این بخش از واردات کالا به مراحل اخذ مجوز بهداشت می پردازیم.
1.در خواست کتبی اجازه ترخبص
2.invoice  فاکتوری که به وزارت بهداشت ارائه می دهیم باید در سربرگ شرکت تولید مننده که مشخصات کامل خریدار و فروشنده ، تاریخ ثبت ، مشخصات کالا ، نوع  بسته بندی ، ارزش کالا ، نوع قرداد ( c&fیا fob  یا ..)ذکر کشور کشور مبدأ ومقصد و مهر و امضأ شرکت تولید کننده باشد.
3. H.certificate تدارک مجوز یکساله وزارت بهداشت برای ورود کالا که به تاریخ مصرف وتولید آن بستگی دارد.
4.نسخه پیوست پروفرم که در مرحله گشایش اعتبارات بانکی در یافت شده است.
5.لیست نحوه چیدمان کالا در بسته بندی های چند تایی و نحوه قرار گیری آنها در کاتینر که باید روی این بسته بندی تاریخ های تولید و انقضأ کالا ذکر شده باشد.
6.برگه آنالیز تولید کالا که صحیح بودن تاریخ های مندرج بر روی بسته بندی را نشان می دهد.
7.در اتاق بازرگانی کشور تولید کننده کالای مذکور مشخصات کالا فروشنده و خریدار باید ثبت شده باشد تا مسولییت آن را کشور صادر کننده نیز دریافت کرده باشد.

دندانپزشک اطفال دندانپزشک کودکان

طراحی سایت و سئو توسط نونگار