ترخیص کالا

نحوه واردات کالا و ترخیص کالا و نکات قابل توجه

ترخیص کالا

برای ایجاد نظام یکسان بین کشور های عضو کنوانسیون اچ اس برای کالا ها کدهایی قرار می دهند تا برای سیستم معینی برای ترخیص کالا در کشور ها ، به وسیله این کدها انجام می گیرد در واقع کالاها طبق کد گذاری بین المللی HS  به راحتی قابل شناسایی هستند.این کد گذاری برای سهولت در محاسبه قیمت و ترخیص کالا می باشد.

یکی از مدارک مهم شرکت های حمل ونقل که باید به ترخیص کار تحویل بدهند مانیفست می باشد در این برگه تمامی فهرست کالاهای موجود در این کانتینر های مورد ترخیص کالا نوشته شده است ازجمله نام فرستنده و گیرنده کالا ،نوع بسته بندی و حتی نوع بسته بندی کالا که شرکت های حمل و نقل برای تخلیه و بار گیری خود در هنگام ترخیص کالا باید اظهار اجمالی انجام دهند.

همچنین این شدکتها مکلفند هنگام رسیدن به گمرک مقصد باید قبل از ترخیص کالا اعلامیه ورود دهند تا صاحب کالا یا ترخیص کار اقدام به تسویه حساب با شرکت حمل ونقل انجام دهند.ترخیص کار بعد از دریافت ترخیصیه که به معنای ورود کالا به گمرک و نیز تسویه حساب با کریر اقدامات لازم جهت ترخیص کالا را شروع می کند.

انبار دارهای گمرک پس از دریافت کالا از شرکت های حمل و نقل اقدام به صدور قبض انبار می کنند و آن را به ترخیص کار تحویل می دهند.

 

 

دندانپزشک اطفال دندانپزشک کودکان

طراحی سایت و سئو توسط نونگار