ترخیص کالا

تفاوت کالای مشروط و غیرمجاز در مراحل ترخیص کالا

ترخیص کالا

تفاوت کالای مشروط و ممنوع در مراحل ترخیص کالا : با افزایش حجم واردات و صادرات کالا و تنوع در کالاها ، گمرک هر کشور در قوانین مربوط به تجارت ورود و یا خروج برخی از کالاها را ممنوع و یا مشروط اعلام می دارد که هنگام انجام مراحل ترخیص کالا از ورود یا خروج این قبیل کالاها جلوگیری می شود . در این مقاله به تفاوت میان کالای ممنوع ، مشروط و غیرمجاز می پردازیم .


کالای مشروط :


هرگاه کالایی برای ورود و یا صدور نیاز به اخذ موافقت از سازمان و یا سازمان های دولتی باشد به آن کالا ، کالای مشروط می گویند . این قبیل کالاها از جهت نیاز داخل به آن و برای حمایت از مصرف کننده داخلی لازم به اخذ مجوز از بخش بازرگانی وزارت صنعت و معدن دارد و همچنین از جهت حمایت از تولیدکنندگان برای کالاهای داخلی نیاز به دریافت مجوز از بخش صنایع وزارت صنعت و معدن دارد . کالای مشروط هنگام ترخیص کالا به منظور واردات و یا حتی به منظور صادرات دارای جنبه حمایتی می باشند . در برخی موارد حتی با دریافت مجوز و موافقت نامه باز هم ورود کالا با ممانعت روبرو می شود و حتی گاهی منجر به ضبط و یا معدوم محموله می شود .


کالای غیرمجاز در تجارت :


برخی کالاها با توجه به تصویب نامه های دولت غیرمجاز اعلام می شوند و دارای ممنوعیت در ترخیص کالا می باشند .گاهی حتی کالاهای مجاز ، اجازه ورود دریافت نمی کنند و مالک کالا مجبور به برگرداندن کالا می شود حتی در برخی موارد منجر به ضبط و یا معدوم نمودن کالا می شود .


مواردی که کالای مجاز قابل ترخیص نمی باشد :


• در صورتی که کالا دارای مطابقت با استانداردهای اجباری لازم نباشد .
• هرگاه کالا دارای ایرادات و مشکلات بهداشتی باشد .
• چنانچه کالای فوق با ضوابط و قوانین مربوط به محیط زیست مطابقت نداشته باشد .
• گاهی کالا دارای مشکلات و منع واردات نمی باشد اما واردات آن از قلمروی گمرکی ممنوعه صادر شده است در این صورت ترخیص کالا با ممنوعیت همراه است .
• کالایی که تولید آن از کشورهای ممنوعه باشد .
• در صورت داشتن علایم و یا نوشته بر روی کالا که با موازین اخلاقی ، امنیتی ، شرعی و ... مغایرت داشته باشد .
• چنانچه به هر دلیلی ثبت سفارش کالای فوق انجام نگیرد با عدم ترخیص کالا مواجه می شود .

دندانپزشک اطفال دندانپزشک کودکان

طراحی سایت و سئو توسط نونگار