ترخیص کالا

تشریفات ترخیص کالا

نوشته شده توسط
منتشرشده در Blog

ترخیص کالا

انجام تشریفات ترخیص کالا دركشور براساس قانون امور گمركی و آئین نامه اجرائی آن منوط به تنظیم اظهار نامه گمركی و تسلیم آن به گمرك می‌باشد. اظهار كننده موظف است اسناد لازم را از قبیل سیاهه خرید، گواهی مبدأ، اسناد بانكی و سایر مجوزهای مورد نیاز كه قوانین و مقرارات مربوطه تعیین نموده است به اظهارنامه منضم نماید.
براساس قانون و مقررات صادرات و واردات كالاهای صادراتی و وارداتی به سه گروه زیر تقسیم گردیده است:
1- كالای مجاز : كالایی است كه صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به كسب مجوز ندارد.
2- كالای مشروط : كالایی است كه صدور یا ورود آن با كسب مجوزهای مربوطه امكان‌پذیر می‌شود.
3- كالای ممنوع : كالایی است كه صدور یا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام و یا به موجب قانون ممنوع می‌باشد.
 كالایی كه برای ورود یا صدور آن اظهارنامه گمركی تسلیم گمرك گردیده است، به لحاظ انطباق با مندرجات اظهارنامه و اسناد و مدارك و قوانین مربوطه مورد بررسی قرار می‌گیرد. و چنانچه مغایرتی وجود نداشته باشد نسبت به صدور پروانه گمركی و ترخیص کالا اقدام می‌گردد.
 تشریفات گمركی صدور برخی كالاهای خاص منحصراً در گمركات ذیل انجام می گیرد:
• فرش در گمركات غرب تهران، مهرآباد، كرمان، شیراز، كرمانشاه و مشهد                              
•پسته در گمركات كرمان، غرب تهران و مهرآباد
•زعفران در گمركات مشهد و مهرآباد
•پوست و روده و سالامبور در گمرك جنوب تهران

شرکت فراز پیمای جهان: ترخیص کالا

03 ارديبهشت
انواع ترخیص کالا قطعی

انواع ترخیص کالا قطعی

نوشته شده توسط
منتشرشده در Blog

ترخیص کالا قطعی یا همان واردات قطعی از لحاظ تجاری به دسته های ذیل تقسیم می شود:

دندانپزشک اطفال دندانپزشک کودکان

طراحی سایت و سئو توسط نونگار