ترخیص کالا

تریپتیک

جوازی که در ترخیص کالا فقط در گمرک کشور ورود موقت معتبر بوده و به زبان کشور محل ورود وسائط نقلیه شخص تنظیم شده است را تریپتیک می نامند.

طراحی سایت و سئو توسط نونگار